Servis Bakım

Galbim


  • Diğer faliyet alanlarında belirttiğimiz adımlar tamamlandıktan sonra devreye alınan tesisin zaman içinde yıpranma payını azaltmak, uzun yıllar verimli ve etkin kullanımını sağlamak amacı ile sistemin bütün bileşenlerinin periyodik olarak kontrolünü içeren süreçtir.